سامانه یکپارچه نشانی های ایران (سینا)

Geocoded National Address File (G-NAF)

پایگاه داده ای از نشانی های استاندارد مرجع کشور ایران ، با بیش از 40 میلیون نشانی تائید شده

40 میلیون نشانی

افزایش دقت

داده‌های قابل اطمینان

GNAF چیست؟

GNAF پایگاه داده ای جامع از تمامی نشانی های استاندارد شده ایران است

 • 1

  GNAF چیزی بیش از یک پایگاه داده است

  پایگاه داده ای تشکیل شده از بیش از 45 میلیون رکورد شاهل اطلاعات توصیفی و مکانی نشانی های استاندارد ایرانیان

 • 2

  GNAF از دوباره کاری جلوگیری می کند

  G-NAF از طریق ایجاد ارتباط بین داده‌های متنی و مکانی نشانی‌های معتبر، دوباره کاری‌ها و خطاهای مرتبط با نشانی‌های جعلی و باطل را حذف نموده یا کاهش داده است.

 • 3

  صحت سنجی نشانی ها

  این پروژه امکان بررسی و صحت سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد.

 • 4

  GNAF یک پایگاه داده غنی ملی است

  پایگاه G-NAF ارائه دهنده یک منبع غنی اطلاعات از نشانی است که نظیر آن در کشور وجود ندارد و به صورت مستقل اعتبار هر نشانی را می‌آزماید.

ویژگی های طرح

جستجوی راحت تر نشانی

جستجوی نشانی می‌تواند به راحتی و به طور موثر انجام شود

تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر

امکان بهتر برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تر به واسطه نمایش تحلیل مکانی داده‌ها از طریق اتصال به نقشه

بهبود خدمات سازمان ها

سازمان‌ها اطمینان بیشتری به وجود، ساختار و محل نشانی برای بهبود محصول و ارائه خدمات خواهند داشت

قابلیت اطمینان و دقت بالاتر

قابلیت اطمینان و دقت بالاتری در خروجی‌های تجزیه و تحلیل جغرافیایی برای کمک به فرآیند تصمیم‌گیری فراهم می‌گردد‌

جامعیت اطلاعات

اطلاعات جامع مربوط به نشانی‌های مستعار و غیرموجود با افزایش قدرت تطبیق نشانی‌ها فراهم می‌گردد

داده‌های قابل اطمینان

داده‌های G-NAF از یک استاندارد ملی نشانی برای تولید نشانی‌ها تبعیت می‌نماید

داده های به روز

داده‌های موجود در پایگاه داده به منظور کسب اطمینان از اینکه همیشه بهترین و بروزترین داده‌های موجود باشد، طی بازه‌های زمانی مشخص به هنگام‌سازی می‌گردند

سهولت دسترسی

از طریق سرویس های استاندارد تمامی سازمان ها قادر به دسترسی به تمامی اطلاعات خواهند بود

هماهنگی بیشتر بین سازمان ها

اجرای طرح GNAF هماهنگی بین سازمان ها را برای ارائه خدمات آسان تر و بهتر می کند