معرفی طرح نشانی استاندارد ملی (GNAF)

بر اساس مصوبه ششمین جلسه شورای عالی فناوری اطلاعات به شماره 200/145 مورخ 1393/06/11 ، با امضاء حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی رئیس محترم جمهور، شرکت پست به عنوان متولی پایگاه نظام ملی آدرس گزاری مکان محور کشور ( G-NAF ) معرفی گردیده است.

با توجه به نقش كليدي شركت پست در توليد و نگهداري آدرسها و كدهاي پستي و نیز بعنوان تنها دارنده گواهينامه بين المللي آدرس استاندارد S42 از اتحاديه بين المللي پست در کشور، دبيرخانه كميته راهبري G-NAF زير نظر اين شركت تشكيل شده و بعنوان محور اصلي هماهنگ كننده اين كميته فعاليت می نماید. در این کار گروه، علاوه بر شرکت پست به عنوان متولی نشانی استاندارد در کشور، سازمان شهرداري ها و دهياري ها ( و طبعاً شهرداري هر شهر و دهياري روستاها)، دفتر آمار و اطلاعات استانداريها، مركز آمار ايران و سازمان ثبت اسناد و املاك کشور به عنوان اعضاي كميته راهبردي، مشاركت كنندگان اصلي اين طرح مي باشند.

در کشور ما هر شهر دارای سه متولي اصلي آدرس شامل شركت پست، شهرداري و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي باشد كه هريك از اين متوليان اقلام توصيفي و اطلاعات مكاني خاصي را در ارتباط با آدرس هر ملك توليد كرده و نگهداري مي نمايند. در عين حال سازمانهاي ديگري نيز در حال فعاليت و ارائه خدمات می باشند (مانند شركت آب و فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، سازمانهاي خدمات اورژانس و مديريت بحران و غيره)كه پايگاه داده مشتركين داشته و آدرس هر ملك را مطابق با دستورالعمل هاي خود توليد نموده و يا از طريق متوليان اصلي (مانند شركت پست و شهرداري ها) اخذ نموده و ذخيره سازي مي نمايند.

G-NAF (پايگاه نشانی ملی ژئوکد شده ) شاخصی معتبر از آدرس های geocode شده در سطح كشور میباشد .

G-NAF امکان بررسی و صحت سنجی یک آدرس فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می سازد

هر آدرس که در G-NAF ایجاد شده ، بین چند آدرس همسان در برابر مجموعه داده مکانی مربوطه مقایسه می شود تا بدین ترتیب یک قطعه ملکی، معابر و یا موقعیت مکانی آن نقطه و وجود یا عدم وجود آن صحت سنجی و راستی آزمایی گردد و همچنین کیفیت آدرس آن سنجیده می شود. Geocoding مراحل و فرآيند ايجاد عوارض نقشه از آدرس ها، کدپستي، نام اماكن ها يا اطلاعاتي غير مكاني از اين قبيل مي باشد. ارزش Geocoding در اين است كه امكان مي دهد موقعيت هاي مختلف در نقشه، از طريق داده ها به سهولت در دسترس وقابل شناسايي باشد. آدرس ها مي توانند در فرمت ها و شكل هاي گوناگوني باشند، مانند فرمت هاي آدرس معمولي از شماره خانه كه به وسيله نام خيابان متابعت مي شود واطلاعات بعدي به توصيفات مكاني ديگر مثل منطقه پستي يا حوزه آماري. به عبارتي ادرس شامل نوعي از اطلاعات است كه يك مكان را متمايز مي كند. Geocoding در كاربردهاي مختلف از آناليز ساده داده ها تا تجارت ومديريت مشتري مي تواند استفاده شود. با آدرس هاي Geocode شده ما ميتوانيم مكان آدرس را به صورت موقعيتي يا مكاني نمايش دهيم والگوها را در داخل اطلاعات شناسايي كنيم.